До вузлового каталогу

Попередній розділ
Наступний розділ

В англійській мові терміни національність та нація часто використовуються, як альтернативні. <...>
В цій книзі слово нація використовується для звернення до офіційних громадян даної держави. <...>
Національність (народність) - використовується для звернення до групи людей (народу), який має щось спільне: територію (можливо, але не обов"язково, державу), мову, історичні традиції, релігійні та соціальні звички, етнографічні відмнності. Разом ці характеристики відрізняють членів одної національності від їхніх сусідів. Необхідно підкреслити, що етнічні чи етнографічні групи також можуть мати всі, чи деякі з цих харектиристик.
Що відрізняє національність від етнічної групи? Головна відмінність - не присутність, чи відсутність однієї з характеристик наведених вверху, а скоріше усвідомлення членами якоїсь групи, що вони мають щось спільне і це спільне відрізняє їх від сусідів та [інших] національностей. Іншими словами, національність мусить мати:
1) Основні об"єктивні елементи перечислені вверху, та
2) Основний суб"єктивний елемент - самоусвідомлення належності, чи бажання належати до відмінної групи.<...>
В зв"язку з тим, що більшість держав світу багатонаціональні, зростає офіційна ідея національних меншостей. Насправді не існує ніяких національних меншостей, є лише національності які живуть в одній чи більше державах. <...>

Переклад з "A History of Ukraine", Paul Robert Magocsi, University of Washington press, Seattle, 1997, ISBN 0-295-97580-6 (стор.352)